Zaštitna oprema za poslove: RADA NA VISINI, RADOVE POZICIONIRANJA NA VISINI, SPREČAVANJE PADA I SPAŠAVANJE. Da bi vam olakšali izbor imate mogućnost kupovine KOMPLETA "spremnih za rad" za određeni posao (ponudu možete pogledati na dnu strane). Našim kupcima, ukoliko imaju potrebu, možemo ponuditi uslugu GODIŠNJEG PREGLEDA lićne zaštitne opreme protiv pada od strane certificirane osobe.

0 0