EU standardi - norme

CE DIREKTIVA 89/686/EEZ O OSOBNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI

Direktiva se odnosi na proizvođače zaštitne opreme i određuje bitne zahtjeve u vezi koncepcije, proizvodnje i metode ispitivanja koje zaštitna oprema treba zadovoljiti radi pružanja sigurnosti samom korisniku.  Cilj normiranja je izrada ispitnih metoda i standarda koji određuju tehničke specifikacije proizvoda. Poštivanje tih standarda je preduvjet usklađenosti sa direktivom 89/686/EEZ (ili uredbom EU-a 2016/425) i omogućuje proizvođaču stavljanje oznake  CE.


ZAŠTITA SLUHA


Osnovni standardi prema načinu korištenja i testiranju


EN352-1  Zaštitni antifoni za uši.

EN352-2  Čepići za uši.

EN352-3  Zaštitni antifoni za uši koji se montiraju na zaštitni šljem-kacigu.

EN352-6  Zaštitni antifoni za uši sa audio električnim ulazom.

Lićno zaštitno sredstvo za zaštitu od buke treba smanjiti buku na razinu koja nije štetna za zdravlje (razina prigušenja), istovremeno izbjegavajući preveliku zaštitu koja bi radnika isključila iz njegove okoline (razna upozorenja, komunikacija...).
Potrebno je prije svega okarakterizirati buku na radnom mjestu (Jačina-dB  i  Visina-Hz), identificirati vrstu buke (stalna, fluktuirajuća, isprekidana, imuplzivna), definisati vrijeme izlaganja i izračunati potrebno smanjenje da bi se dobila prihvatljiva jačina. 
Korisniku su na raspolaganju 3 indikatora, od najjednostavnijeg do najpreciznijeg:

- SNR (Single Number Rating): pojednostavljeno smanjenje razine buke: jedinstvena srednja vrijednost prigušenja
BUKA..................SNR
80-104dB............20-24dB
89-109dB............25-29dB
93-114dB............30-34dB
100-124dB..........35-39dB

- HML: 
Vrijednosti prigušenja izraženi ovisno o razinama frekvencija:
H: Prigušenje na visokim frekvencijama (buke visoke razine)

M: Prigušenje na srednjim frekvencijama 
L:  Prigušenje na niskim frekvencijama (buke niske razine)

- APV (Assumed Protectione Value): Vrijednost prigušenja izražena na 8 razina frekvencije.ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA 


Osnovni standardi:
EN132  Definicije
EN133  Klasifikacija
EN134  Spisak komponenti
EN135  Spisak ekvivalentnih uslova

Standardi klasifikovani po vrsti proizvoda: 
EN136  Maske za zaštitu cijelog lica.
EN140 i 140/A1  Polu i četvrt maske.
EN142   Montaža dijela za usta. 
EN148-1,2 i 3  Navoji za dio za lice (definira standardni sustav pričvrščenja filtera za maske).
EN149  Jednokratne maske za zaštitu od čestica i gasova.


FILTERI - Među filterima i upijajućim uređajima koriste se 4 osnovna standarda:

EN141  Gasni i kombinovani filteri.
EN143  Filteri za zaštitu od čestica.
EN14387  Filteri za zaštitu od plinova i kombinirani filteri.
EN371  Filteri za AX gas i kombinovani filteri za zaštitu od organskih jedinjenja sa niskom tačkom ključanja.
EN372  Filteri za SX gas i kombinovani filteri za zaštitu od jedinjenja sa specifičnim nazivom.

I još 2:
EN403  Uređaji za filtriranje sa poklopcem. 
EN404  Priručni filteri.

Za uređaje za disanje svežeg i komprinovanog vazduha postoji 5 standarda:
EN138  Uređaj za disanje svježeg vazduha sa crijevom za upotrebu sa maskom za cijelo lice, polumaskom ili maskom za usta.
EN139  Uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa crijevom za upotrebu sa  maskom za cijelo lice 
ili maskom za usta.
EN269  Uređaj na napajanje za disanje svežeg vazduha sa crijevom i ugrađenim poklopcem.
EN270  Uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa crijevom i ugrađenim poklopcem.
EN271 Uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa crijevom i ugrađenim poklopcem za upotrebu 
pri abrazivno eksplozivnim zahvatima.

Za autonomne uređaje za disanje postoji 11 standarda:
EN137  Autonomni  uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha.
EN144-1  Ventili gasne komore. Navoj za spajanje konektora.
EN145   Autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha, tipa kompresovani kiseonik.
EN145-2  Autonomni uređaj za disanje komprimovanog  kiseonika sa zatvorenim protokom vazduha za posebnu namjenu.
EN400  Priručni autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha.
EN401  Priručni autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha. Priručni hemijski kiseonik.
EN402  Autonomni uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha i maskom za lice ili maskom za usta.
EN144-2  Ventil gasne komore. Spoj za ispust.
EN1061  Autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha. Uređaj za ispust hemijskog kiseonika (NaClO3).
EN1146  Autonomni uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha i ugrađenim poklopcem za ispust.
EN250  Autonomni ronilački uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha.

Za uređaje za napajanje za disanje vazduha, dostupna su 2 standarda:
EN146  Filter uređaji na napajanje sa ugrađenim šljemovima ili poklopcima.
EN147  Filter uređaji na napajanje sa ugrađenim maskama za cijelo lice, polumaskama ili četvrt maskama.


SIGURNOSNA OBUĆA

Osnovni standardi:
EN 344  Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, zaštitnu i radnu obuću za profesionalnu upotrebu.
Standardi proizvoda:
EN 345  Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu (200 J).
EN 346  Tehnički podaci za zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu (100 J).
EN 347  Tehnički podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu.

Novije izdanje po ISO nomenklaturi:
EN ISO 20344 Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, radnu i zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu.
Ova se norma smije koristiti samo zajedno s normama EN ISO 20345, EN ISO 20346 i EN ISO 20347, koje određuju zahtjeve cipela u odnosu na stupanj opasnosti na radnom mjestu.
EN ISO 20345 Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa S.
Obuća koja ima zaštitnu kapu i štiti od 200J i od nagnječenja snage 15 kN, ekvivalentno padu 20 kg
tereta sa 1m visine.
EN ISO 20346 Tehnički podaci za zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa PB.
Obuća koja ima zaštitnu kapu i štiti od 100J.
EN ISO 20347 Tehnički podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa O.
Obuća koja nema zaštitnu kapu.  
                                                                                 

 
 
SB 

Osnovni zahtjevi
 
 
 
Dodatni zahtjevi

Anti-statičke osobine
 
 
 


Đon sa energo-apsorbnim osobinama
 
 
WRU
 


Koža otporna na penetraciju i apsorpciju vode
 
 
 


Zaštitna neprobojna tabanica - čelični, aluminijumski, kompozitni ili dr.neprobojni međuđon
 
 
HRO 
 


Otpornost pri kraćim kontaktima sa toplim površinama
 
 
HI 
 


Otpornost pri dužim kontaktima sa vrelim površinama
 
 
CI 
 


Zaštita od hladnoće
 
 
 


Metatarsal protekcija
 
 
S1 

SB + zaštitna kapa + A + E
Pogodna za suhe uslove
 
 
S2 

SB + zaštitna kapa + A + E + WRU
Dodatna hidrofobiranost kože-otpornost na vodu                        
 
 
S3 

SB + zaštitna kapa + A + E +WRU + P   (zaštitna tabanica)              
Dodatna hidrofobiranost kože-otpornost na vodu i perforaciju       

 
                                                                     SRA-SRB-SRC    Otpornost đona na proklizavanje 
                                               9c7e1955-ca04-4ce6-904d-9226813730d0?t=1638980452233

                                                                      ESD    Elektrostatičko pražnjenje
      EN61340-4-3 Elektrostatika -Dio 4-3:metode ispitivanja normalizirane za specifičnu primjenu-obuća
KLASA 1 Performanse kod elektrostatičkog pražnjenja - Klasa 1
Ova norma definira testiranja i zahtjeve za elektrostatičnu obuću za posebne namjene. Ona opisuje metode testiranja za određivanje elektrostatičke otpornosti radne obuće korištena prilikom provjere elektrostatičkog potencijala korisnika na radnom mjestu. Direktiva 1999/92/CE regulira zone eksplozivne atmosfere s klasifikacijom "ATEX" i zaštitu radnika od rizika od eksplozije. U tim zonama preporučuje se uporaba prikladnih cipela (sigle) koje osiguravaju odvođenje statičkog elektriciteta, kao element globalnog sustava za sprečavanje rizika od eksplozije. 
Zahtjevi u pogledu dizajna te implementacije sustava kontrole elektrostatičkog pražnjenja (ESD) koji može oštetiti elektroničke komponente definirani su normom EN61340-5-1. Oprema s naznakom "ESD" treba omogućiti otpornost između 105 Ω i 3.5 107 Ω. Da bi se mogla koristiti kao ESD oprema, cipele trebaju minimalno biti sukladne normi EN61340-4-3 te omogućiti otpornost manju od 108 Ω i veću od 105 Ω, u tom se slučaju smatra da cipela osigurava odvođenje statičkog elektriciteta. 
Pored zdravstvenih problema, statički elektricitet može imati posebno štetne posljedice u radu sa osetljivim elektronskim komponentama, proizvodnji oružja i drugih zapaljivih sredstava, gdje jedna električna varnica može dovesti do velike štete i ljudskih gubitaka. Istraživanja su pokazala da neadekvatna zaštita uzrokuje više od 70% oštećenja elektronskih komponenti.
Kako bi se ove negativne posljedice izbjegle neophodna je upotreba adekvatne ESD zaštitne opreme – rukavica, odjeće i obuće.
Ovdje je potrebno istaći razliku između opreme sa oznakom A – antistatik i oznakom ESD – electrostatic discharge. Slovo A na opremi označava neprovodljivost naelektrisanja, tj. reč je o opremi koja će sprečiti nakupljanje statičkog elektriciteta u ljudskom tijelu, ali neće sprječiti njegovo pražnjenje. Sa druge strane, oznaka ESD znači da će zaštitno sredstvo sprječiti pražnjenje nakupljenog elektriciteta u kontaktu sa drugim objektima i opremom. Zato je neophodno koristiti ESD opremu u industriji elektronike, operacionim salama, laboratorijama, vojnoj industriji i sl.


      EN50321:2011 - elektroizolaciona obuća za rad u postrojenjima niskog napona

   


    BEZ MAGNETSKIH SVOJSTAVA (bez metalnih dijelova) Kompatibilne sa sigurnosnim provjerama (detekcija metala)   COMPOSITE 
Cipele bez magnetskih svojstava (bez metalnih dijelova) -
Zaštita od kompozitnog materijala, kompatibilne sa sigurnosnim provjerama-detekcija metala:

   Zaštitna tabanica od kompozitnog materijala Povećana savitljivost u predjelu metatarzalnih kostijuZaštitna tabanica od kompozitnog materijala, lakša od čelika i izuzetno savitljiva - za veču udobnost.
   
Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200 j Olakšavaju hod i smanjuju umor  Ne prenose hladnoću ni toplinuZaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J, 
lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu. Olakšavaju hod i smanjuju umor.

ZAŠTITA OČIJU 

Osnovni standardi:
EN166  Tehnički podaci-zaštita od mehaničkih udaraca
(Primjenjuje se na sve vrste individualne zaštite očiju protiv opasnosti koje bi mogle oštetiti oči, izuzev nuklearnog zračenja, rendgenskih zraka, laserskih zraka i infracrvenog zračenja pri niskim temperaturama.
Ne primjenjuje se na zaštitu očiju za koju postoje posebni standardi (antilaserska zaštitna stakla, sunčane naočale…).
EN167  Optičke metode testiranja.
EN168  Ne-optičke metode testiranja. 

Standardi proizvoda:
EN172  Filteri za zaštitu od sunčevih zraka za industrijsku upotrebu.
EN207  Filteri  i očna zaštita protiv laserskog zračenja.
EN208  Štitnici za oči za radove na podešavanju lasera i laserskih sistema.
EN169  Filteri za zavarivanje i sličnu tehničku upotrebu. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba.
(Specifikacija brojeva ranga i zahtjeva vezano za faktor prijenosa filtera namijenjenih zaštiti korisnika tijekom zavarivanja i sličnih tehnika. Spec.zahtjeva koji se odnose na filtere za zavarivanje s duplim brojem ranga.)
EN170  Filteri za zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba.
EN171  Filteri za zaštitu od infracrvenih zraka. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba.
EN175  Zaštita za oči i ice za zavarivanje i srodne tehnike. (Specifikacija sigurnosnih zahtjeva za opremu za zaštitu očiju i lica kod zavarivanja i sličnih tehnika -okviri/nosači filtera).
EN379 Zaštita za oči: Filteri za automatsko zavarivanje 


ZAŠTITA PROTIV PADA

EN353-2 Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Dio 2: Klizna spona za sprečavanje pada na
               fiksnoj podlozi.

EN355 : 2002 Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Užad sa sistemom za upijanje,
                apsorbciju energije. Sastoji se od sustava za zaustavljanje pada, koji garantira potpuno
                sigurno zaustavljanje pada s visine i ublažavanje udarca.

EN358 : 1999 Oprema za osobnu zaštitu za pozicioniranje na radnom mjestu i sprečavanje pada s visine
               - Remenje za održavanje na radnom mjestu i zadržavanje i užad za održavanje na radnom
                mjestu

EN361 : 2002 Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Uprtači  

EN362 : 2004 Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Konektori, spone

EN363 : 2008 Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Sustav za zaustavljanje pri padu 

EN364 : 1992  Zaštitna oprema za sprečavanje pada : Metode ispitivanja

EN365 : 2004  Opći zahtjevi za uputstvo za uporabu i označavanje 

EN813
: 2008  Zaštitna oprema za sprečavanje pada s visine - Remen sa nogavicama

EN12841 : 2006 Osobna zaštitna oprema - Sustavi osiguranja užetom - Naprave za prilagodbu užadi 

TIP A  - Naprava za podešavanje užeta tip A - naprava za podešavanje za sigurnosnu liniju
TIP B  - Naprava za podešavanje užeta tip B - sustav za penjanje na radnoj podlozi

 

 

ZAŠTITNE RUKAVICE

- Osnovni standardi:
- EN420: 2003 + A1:2009  Opći zahtjevi za zaštitne rukavice   

  x  - Spretnost (ocjena od 1 do 4)
Referentna norma, ne može se koristiti sama već zajedno s ostalim normama koje sadrže zahtjeve vezane za zaštitne performanse:
• Ispunjavanje zahtjeva o neškodljivosti (pH, vrijednost kroma VI, itd, …).
• Ispunjavanje zahtjeva vezano za veličine (vidi tablicu).
• Ispunjavanje zahtjeva vezanih za opip rukavica.
• Ispunjavanje zahtjeva o označavanju, informacijama i identifikaciji proizvoda.

6c86e551-528e-4fe4-9e1c-648a0ec59e26?t=1559747959692

NORME ETIKETIRANJA/IDENTIFIKACIJE
Svaka rukavica može se jasno prepoznati po standardiziranoj oznaci na etiketi koja sadrži:
Na etiketi se nalaze sljedeći elementi:
• Logo proizvođača-brenda.
• Šifra proizvoda ili komercijalni naziv.
• Veličina.
• Informativna knjižica koja označava da se uputstvo za uporabu isporučuje uz
proizvod.
• Piktogram ili piktogrami normi s oznakama performansi.

- Upotrebni standardi:
- EN388: 2016 + A1:2018 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika 

Rukavice protiv mehaničkih rizika (Nivoi postignuti na dlanu)

Rukavice protiv mehaničkih rizika (otpornost na abraziju, posjekotine, probijanja i trganja).
EN388 norma se primjenjuje za sve tipove zaštitnih rukavica što se tiče fizičke i mehaničke opasnosti od abrazije, posjekotina, probijanja i trganja.Od verzije norme iz 2016. pojavili su se novi opcionalni zahtjevi.

- Nivoi postignuti na dlanu:

  x - Otpornost na abraziju (od 1 do 4)
  x - Odpornost na vreznine ( od 1 do 5)
  x - Otpornost na cijepanje (od 1 do 4)
  x - Otpornost na bušenje (1 do 4)
  x - Otpornost na razrezivanje oštrim predmetima (TDM EN ISO 13997) (od A do F).
- EN407
: 2004  Rukavice otporne na toplotu i/ili vatru - zaštitu od termalnih rizika.
Rukavice otporne na toplotu i vatru (
Norma EN407 određuje metode ispitivanja, općenite zahtjeve, razinu termičkih performansi i označavanje rukavica i manžetni za zaštitu od topline i/ili vatre. Primjenjuje se na sve rukavice koje trebaju štititi ruke od topline i/ili plamena u jednom od sljedećih oblika : vatra, kontaktna toplina, konvektivna toplina, radijacijska toplina, sitne projekcije rastopljenog metala ili krupne projekcije metala koji se tali.

  x  - Otpornost na zapaljivost (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na kontaktnu toplinu (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na konvektivnu toplinu (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na radijacijsku toplinu (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na prskanje malih količina rastaljenog metala (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na prskanje velikih količina rastaljenog metala (od 1 do 4)


- EN12477
: 2001/A1:2005  Zaštitne rukavice za zavarivače (tip A, tip B)
Zahtjevi i metode ispitivanja rukavica koje se koriste za ručno zavarivanje metala, rezanje i slične tehnike. 
Rukavice za varioce podijeljene su u dvije grupe :

B-kada se traži velika spretnost (npr.: TIG zavarivanje) i A-za ostale postupke zavarivanja.


-
EN ISO 374-1: 2016 Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama.

Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama - 1. dio: Nazivlje i zahtjevi za svojstva za kemijske rizike. 1. dio: Nazivlje i zahtjevi za svojstva za kemijske rizike

Prodiranje (testirano prema normi EN374-2): Difuzija zraka i vode kako bi se provjerila nepropusnost preko poroznog materijala, šavova, mikro-otvora i drugih nesavršenosti materijala zaštitnih rukavica.
Degradacija (testirano prema normi EN374-4):
Određivanje fizičke otpornosti materijala nakon kontinuiranog kontakta s opasnim kemikalijama.
Prožimanje (testirano prema normi EN16523):
Proces putem kojeg se neki kemijski proizvod širi preko materijala zaštitne rukavice kontinuiranim kontaktom.
Verzija EN ISO norme EN374-1 predstavlja koncept 3 tipa zaštite od prožimanja kemijskim proizvodima:
tip A: 
rukavice dobivaju indeks performansi na prožimanje barem jednak dvojci (2) za 6 testnih kemijskih proizvoda sa liste niže određenih u normi.
tip B: 
rukavice dobivaju indeks performansi na prožimanje barem jednak dvojci (2) za 3 testna kemijska proizvoda sa liste niže određenih u normi.
tip C:
 rukavice dobivaju indeks performansi na prožimanje barem jednak jedinici (1) za 1 testni kemijski proizvod sa liste niže određenih u normi.


- EN374-5: 2016 Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama

Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama - 5. dio: Nazivlje i zahtjevi na svojstva za rizike protiv mikroorganizama.Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama - 5. dio: Nazivlje i zahtjevi na svojstva za rizike protiv mikroorganizama. 
- specificira zathjeve i metode ispitivanja za zaštitne rukavice namijenjene zaštiti korisnika od mikroorganizama (plijesni i bakterija, eventualno virus).

Prodiranje plijesni i bakterija (testirano prema normi EN374-2): Ispitivanje kojim se provjerava vodo- i zrakonepropusnost rukavica.
Prodiranje virusa (testirano prema metodi B norme ISO 16604): Proces koji određuje otpornost na prodiranje patogena koji se prenose krvlju - Metoda ispitivanja pomoću bakteriofaga Phi-X174.

- ISO 18889:2019 Zaštitne rukavice za radnike koji primjenjuju pesticide i radnike koji ulaze u tretirano područje  

Zaštitne rukavice za radnike koji primjenjuju pesticide i radnike koji ulaze u tretirano područje.
  G2 G2 : Zaštita od koncentriranih i razrijeđenih pesticida na cijeloj ruci.

Norma ISO 18889 određuje zahtjeve koji se odnose na zaštitne rukavice za operatore koji rade s pesticidima i radnike koji ulaze na tretirano područje.
- Rukavice klase G1 odgovaraju kada je potencijalni rizik relativno slab. Ove rukavice se ne prilagođavaju uporabi s pesticidima s koncentriranom formulacijom, niti u slučaju mehaničkog rizika. Rukavice klase G1 se, najčešće, koriste jednokratno.
- Rukavice klase G2 odgovaraju kada je potencijalni rizik viši. Prilagođavaju se uporabi s razrijeđenim pesticidima i koncentriranim pesticidima. Rukavice klase G2 podjednako zadovoljavaju minimalne zahtjeve za mehaničkim otporom i tako se prilagođavaju aktivnostima koje zahtijevaju rukavice koje nude minimalni mehanički otpor.
- Rukavice klase GR štite samo dlan ruke i namijenjene su radnicima koji ulaze na tretirano područje u kontaktu s ostacima suhih pesticida ili djelomično suhih pesticida koji postoje na površini biljke nakon nanošenja pesticida.

- UREDBA (EU) 1935/20041935/2004

Uredba (EU) 1935/20041935/2004 Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom UREDBA (EU) 1935/20041935/2004 MATERIJALI I PREDMETI KOJI DOLAZE U DODIR S HRANOM 
 

GLOB MIGR Dodir s hranom - globalna migracija (sa svim vrstama prehrambenih proizvoda).

POSEBNE KVALIFIKATORNE SUKLADNOSTI:
EN455-1 Jednokratne medicinske rukavice - Otkrivanje rupa. 

EN455-2 Jednokratne medicinske rukavice - Fizičke osobine. 
EN455-3 Jednokratne medicinske rukavice - Za biološku procjenu. 

-  EN421 :2006  Rukavice za zaštitu od jonizovane radijacije i radioaktivne kontaminacije. 

- EN511 :2006  Rukavice za zaštitu od hladnoće.
Rukavice otporne na hladnoću (Rukavice otporne na hladnoću 
zahtjevi i metode ispitivanja rukavica za zaštitu od hladnoće do -30°C (opcionalno do -50 °C). Navedena hladnoća može biti vezana za klimatske uvjete ili neku vrstu industrijske aktivnosti.Postupak odabira rukavice za zaštitu od hladnoće mora uzeti u obzir nekoliko parametara kao što su temperatura okoline, zdravlje osobe, trajanje izloženosti, razina aktivnosti,...

  x  - Otpornost na konvektivnu hladnoću (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na kontaktnu hladnoću (od 1 do 4)
  x  - Nepromočivost za vodu (0 ili 1)


- EN60903   Tehnički podaci za radne rukavice od izolacionih materijala  (elektroizolacione rukavice)
Električno izolirane kacige za upotrebu na instalacijama niske napetostiElektrično izolirane rukavice za upotrebu na instalacijama niske napetosti 
rukavice koje pružaju zaštitu radniku pri radu pod električnim naponom
klasa: 00, 0, 1, 2, 3


- EN50237   Rukavice i rukavice bez prstiju sa mehaničkom zaštitom za električnu upotrebu.


SIGURNOSNI ŠLjEMOVI

Osnovni standardi:
- EN397  Industrijski sigurnosni šljemovi.
OBVEZNO TESTIRANJE : 
   - Udarac*: sila udarca na površinu glave ne smije premašiti 5kN u slučaju pada predmeta od 5kg s 1m visine. Snaga udarca
                     na kacigu na kraju testiranja dosegla je 49J.

  - Prodiranje*: vrh predmeta koji se koristi za testiranje (3kg na visini od 1m) ne smije doći u kontakt s lubanjom.
  - Zapaljivost: kaciga ne smije gorjeti duže od 5 sekundi nakon pojave plamena.
   *Testiranje udarca i prodiranja provode se na temperaturi od +50°C i -10°C.
- PO IZBORU : 
  +50°C -30°C - Kod ekstremnih temperatura: testiranja na silu udarca i na prodiranje provode se na temperaturi od +150°C,
                         -20°C  ili -30°C.

  LD - Latrelane deformacije, štiti od postraničnog pritiska.Najveća dozvoljena deformacija kacige je ≤ 40 mm.
  440 VAC - Električna izolacija, štiti od slučajnog kratkotrajnog kontakta s električnim vodičem pod naponom koji može doseći
                   440 VAC.

  MM - Otpornost na raspršivanje, prskanje otopljenih metala.

- EN812  Industrijske kape - lateralna zaštita.

- EN14052  Industrijski šljemovi visokih performansi.

- EN50365  Električni izolacioni šljemovi za upotrebu u postrojenjima niskog napona.
(Kaciga-šljem sa električnom izolacijom za upotrebu na ili blizu instalacija pod naponom koje ne premašuju 1000 VAC ili 1500 VDC-električna razina 0. U slučaju korištenja sa drugom zaštitnom opremom za električnu izolaciju, ove kacige sprečavaju strujni udar odnosno prolazak struje do glave. Ovi dodatni testovi na električnu izolaciju su zahtjevniji od onih koji su provedeni pod normom EN397, te ih nadopunjuju. Oznaka sa 2 trokuta, Klasa 0).
Električno izolirane kacige za upotrebu na instalacijama niske napetostiElektrično izolirane kacige za upotrebu na instalacijama niske napetosti
KLASA0 Kacige s električnom izolacijom - razred 0


ZAŠTITNA ODJEĆA


Osnovni standardi:
EN340   Opšti uslovi.
EN511   Rizici od kidanja.
EN1149 Elektrostatičke osobine.

Specifični standardi:
*Otpornost na toplotu i plamen:
EN348  Metoda testiranja: Uspostavljanje ponašanja materijala pri udaru ili manjim zapljuscima metalnih supstanci.
EN366  Zaštita od toplote i vatre. Metoda testiranja: Procjena materijala i njegovih dijelova pri izlaganju izvoru toplotnog zračenja.
EN367  Zaštita od toplote i plamena. Metoda testianja: Određivanje prenosa toplote pri izlaganju plamenu.
EN373  Procjena izdržljivosti materijala na zapljuske livenog metala.
EN469  Zaštitna odjeća za vatrogasce. Uslovi i metodi testiranja za zaštitnu odjeću za vatrogasce.
EN470-1  Zaštitna odjeća za upotrbu u zavarivačkim i sličnim procesima.

1.dio.  Opšti uslovi
EN531 Zaštitna odjeća za industrijske radnike izložene toploti (uključujući vatrogasnu i varilačku odjeću).
EN532 Zaštita od toplote i plamena. Metoda testiranja za ograničeno širenje plamena.
EN533 Zaštita od toplote i plamena. Materijali i dijelovi materijala sa ograničenim širenjem plamena.
EN702 Zaštita od toplote i plamena. Metoda testiranja: određivanje propuštanja dodirne toplote preko zaštitne odjeće ili njenih materijala.
EN ISO2801  Odjeća za zaštitu od toplote i plamena. Opšte preporuke za selekciju, održavanje i upotrebu zaštitne odjeće.

•    Izdržljivost na hemijske proizvode:
EN368  Zaštita od tečnih hemikalija. 
Metoda testiranja: Izdržljivost materijala na prodor tečnosti.
EN369  Zaštita od tečnih hemikalija.  
Metoda testiranja: Izdržljivost materijala na prodor tečnosti.
EN463  Zaštita od tečnih hemikalija.
Metode testiranja: Izdržljivost materijala na prodor mlaza tečnosti (test na mlaz).
EN464  Zaštita od tečnosti i gasne hemikalije, uključujući aerosol tečnost i čvrste čestice.
Metoda testiranja: Određivanje nepropustivosti kod odjeće za zaštitu od gasa (Test unutrašnjeg pritiska.)
EN465 i 465/A1  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odjeću protiv hemikalija sa spojevima otpornim na sprej između dijelova odjeće (Oprema tipa 4).
EN466 i 466/A1  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odjeću protiv hemikalija sa spojevima otpornim na tečnost između raznih dijelova odjeće (Oprema tipa 3).
EN467 i 467/1  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za odjevne predmete koji pružaju određenim dijelovima tijela zaštitu od hemikalija.
EN468  Zaštita od tečnih hemikalija.
Metoda testiranja: Određivanje otpornosti na prodor spreja (sprej test).
EN943-1 i 943-2  Zaštitna odjeća za upotrebu protiv tečnosti i gasnih hemikalija, uključujući tečni aerosol i čvrste čestice.
Uslovi performansi za neventilirajuću zaštitnu odjeću sa gaso-nepropustnim spojem (oprema tipa 1B).
EN1511 Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odjeću za jednokratnu upotrebu protiv hemikalija sa spojevima otpornim na tečnost između dijelova odjeće (ograničena upotreba Opreme tipa 3).
EN1512 Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odjeću za jednokratnu upotrebu protiv hemikalija sa spojevima otpornim na sprej između dijelova odjeće (ograničena upotreba Opreme tipa 4).
EN1513 Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za odjevne predmete koji pružaju određenim dijelovima tijela zaštitu od hemikalija (jednokratna zaštitna oprema za pojedinačne djelove tjela). 


•    Izdržljivost na mehaničke udarce:
EN381-1  Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
1.    dio : test oprema za tetiranje izdržljivosti pri upotrebi motorne testere.
EN381-2  Zaštitna  odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
2.    dio: metoda testiranja za nožne štitnike. 
EN381-3  Zaštitna odjeća za  korisnike ručnih motornih testera.
3.    dio: Metoda testiranja za čizme. 
EN381-4  Zaštitna odjeća za  korisnike ručnih motornih testera. 
4.   dio:  Metoda testiranja za zaštitne rukavice. 
EN381-5  Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
5.   dio: Uslovi za nožne zaštitnike.
EN381-7  Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
7.  dio: Uslovi za zaštitne rukavice.
EN381-8  Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
8.  dio: Metoda testiranja za kamašne.
EN381-9  Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
9.  dio: Metoda testiranja za kamašne.
EN412  Zaštitna kecelja za upotrebu ručnih noževa. 
EN530  Izdržljivost materijala za zaštitnu odjeću na nagrizanje. Metoda testiranja.
EN863  Zaštitna odjeća. Mehaničke osobine.
Metoda testiranja: otpornost na bušenje.
EN ISO14877  Zaštitna oprema za rad sa eksplozivnim zrnastim abrazivima.

*Ostali proizvodi:
EN342  Odjeća za zaštitu od hladnoće.
EN343  Odjeća za zaštitu od vremenskih nepogoda.
EN471  Topla odjeća u visoko vidljivim bojama.
EN1073  Odjeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije.
0 0

Anketa

Da li Vam se sviđa naša nova stranica?
Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 42664

Ukupno pregleda: 357145