EU standardi - norme

CE DIREKTIVA  89/686/EEZ   O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI

Direktiva se odnosi na proizvođače zaštitne opreme i određuje bitne zahtjeve u vezi koncepcije, proizvodnje i metode ispitivanja koje lična zaštitna oprema treba zadovoljiti radi pružanja sigurnosti samom korisniku. 
Cilj normiranja je izrada ispitnih metoda i standarda koji određuju tehničke specifikacije proizvoda.
Poštivanje tih standarda je preduvjet usklađenosti sa direktivom 89/686/EEZ (ili uredbom EU-a 2016/425) i omogućuje proizvođaču stavljanje oznake  CE na svoje proizvode.
ZAŠTITA SLUHA


Svrha zaštite sluha prilikom rada je da spriječi oštećenje sluha od buke koja može premašiti dozvoljenu granicu na određenom radnom mjestu.
Osnovni standardi za zaštitu sluha, prema načinu korištenja i testiranju:


- EN 352-1  Zaštitni antifoni za uši.

- EN 352-2  Čepići za uši.

- EN 352-3  Zaštitni antifoni za uši koji se montiraju na zaštitni šljem-kacigu.

- EN 352-6  Zaštitni antifoni za uši sa audio električnim ulazom.
.......................................................................
Da bi zaštitne slušalice-antifoni ispunile ostandard EN 352, moraju se testirati u sljedećim područjima: 
 • Materijali i konstrukcija
 • Raspon veličina i uklapanje
 • Rotabilnost slušalica
 • Sila zatezanja luka glave
 • Pritisak jastuka slušalica na glavi
 • Otpornost na oštećenja od pada
 • Promjena sile zatezanja trake za glavu
 • Prigušivanje zvuka (vrijednost zvučnog pritiska se mjeri bez slušalica i sa slušalicama)
 • Otpornost obloge na curenje
 • Zapaljivost (zapaljenje ili spaljivanje slušalica nakon kontakta sa čeličnom šipkom zagrijanom na 650°C znači neuspjeh u testu).
 • Minimalno prigušenje (subjektivna procjena prigušenja zvuka)
 • Označavanje zaštitnih slušalica
 • Informacije o proizvodima koje dostavljaju potrošači
.............................................................

Lićno zaštitno sredstvo za zaštitu od buke treba smanjiti buku na razinu koja nije štetna za zdravlje (razina prigušenja), istovremeno izbjegavajući preveliku zaštitu koja bi radnika isključila iz njegove okoline (razna upozorenja, komunikacija...).
Potrebno je prije svega okarakterizirati buku na radnom mjestu (Jačina-dB  i  Visina-Hz), identificirati vrstu buke (stalna, fluktuirajuća, isprekidana, imuplzivna), definisati vrijeme izlaganja i izračunati potrebno smanjenje da bi se dobila prihvatljiva jačina. 
Korisniku su na raspolaganju 3 indikatora, od najjednostavnijeg do najpreciznijeg:

- SNR (Single Number Rating): pojednostavljeno smanjenje razine buke: jedinstvena srednja vrijednost prigušenja
BUKA..................SNR
80-104dB............20-24dB
89-109dB............25-29dB
93-114dB............30-34dB
100-124dB..........35-39dB

- HML: 
Vrijednosti prigušenja izraženi ovisno o razinama frekvencija:
H: Prigušenje na visokim frekvencijama (buke visoke razine)

M: Prigušenje na srednjim frekvencijama 
L:  Prigušenje na niskim frekvencijama (buke niske razine)

- APV (Assumed Protectione Value): Vrijednost prigušenja izražena na 8 razina frekvencije.

___________________________________________________


ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA 


Osnovni standardi:
- EN 132  Definicije
- EN 133  Klasifikacija
- EN 134  Spisak komponenti
- EN 135  Spisak ekvivalentnih uslova

Standardi klasifikovani po vrsti proizvoda: 
- EN 136  Maske za zaštitu cijelog lica.
- EN 140 i 140/A1  Polu i četvrt maske.
- EN 142   Montaža dijela za usta. 
- EN 148-1,2 i 3  Navoji za dio za lice (definira standardni sustav pričvrščenja filtera za maske).
- EN 149  Jednokratne maske za zaštitu od čestica i gasova.


FILTERI - Među filterima i upijajućim uređajima koriste se 4 osnovna standarda:

- EN 141    Gasni i kombinovani filteri
- EN 143    Filteri za zaštitu od čestica
- EN 14387 Filteri za zaštitu od plinova i kombinirani filteri
- EN 371   Filteri za AX gas i kombinovani filteri za zaštitu od organskih jedinjenja sa niskom tačkom
                 ključanja
- EN 372   Filteri za SX gas i kombinovani filteri za zaštitu od jedinjenja sa specifičnim nazivom

I još 2 dodatna standarda:
- EN 403  Uređaji za filtriranje sa poklopcem
- EN 404  Priručni filteri

Za uređaje za disanje svežeg i komprinovanog vazduha postoji 5 standarda:
- EN 138  Uređaj za disanje svježeg vazduha sa crijevom za upotrebu sa maskom za cijelo lice, 
                polumaskom ili maskom za usta.
- EN 139  Uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa crijevom za upotrebu sa  maskom za cijelo lice 
                ili maskom za usta.
- EN 269  Uređaj na napajanje za disanje svežeg vazduha sa crijevom i ugrađenim poklopcem.
- EN 270  Uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa crijevom i ugrađenim poklopcem.
- EN 271  Uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa crijevom i ugrađenim poklopcem za upotrebu 
                pri abrazivno eksplozivnim zahvatima.

Za autonomne uređaje za disanje postoji 11 standarda:
- EN 137   Autonomni uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha.
- EN 144-1 Ventili gasne komore. Navoj za spajanje konektora.
- EN 145    Autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha, tipa kompresovani kiseonik.
- EN 145-2 Autonomni uređaj za disanje komprimovanog  kiseonika sa zatvorenim protokom vazduha za
                  posebnu namjenu.
- EN 400  Priručni autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha.
- EN 401  Priručni autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha. Priručni hemijski kiseonik.
- EN 402  Autonomni uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha i
                 maskom za lice ili maskom za usta.
- EN 144-2  Ventil gasne komore. Spoj za ispust.
- EN 1061  Autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha. Uređaj za ispust hemijskog
                  kiseonika (NaClO3).
- EN 1146  Autonomni uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha i
                  ugrađenim poklopcem za ispust.
- EN 250  Autonomni ronilački uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha.

Za uređaje za napajanje za disanje vazduha, dostupna su 2 standarda:
- EN 146  Filter uređaji na napajanje sa ugrađenim šljemovima ili poklopcima.
- EN 147  Filter uređaji na napajanje sa ugrađenim maskama za cijelo lice, polumaskama ili
                četvrt maskama.

___________________________________________________ZAŠTITA OČIJU I LICA


Osnovni standardi:
- EN 166  Tehnički podaci-zaštita od mehaničkih udaraca
(Primjenjuje se na sve vrste individualne zaštite očiju protiv opasnosti koje bi mogle oštetiti oči, izuzev nuklearnog zračenja, rendgenskih zraka, laserskih zraka i infracrvenog zračenja pri niskim temperaturama.
Ne primjenjuje se na zaštitu očiju za koju postoje posebni standardi: antilaserska zaštitna stakla, sunčane naočale…)
- EN 167  Optičke metode testiranja.
- EN 168  Ne-optičke metode testiranja. 

Standardi proizvoda:
- EN 172  Filteri za zaštitu od sunčevih zraka za industrijsku upotrebu.
(Specifikacija brojeva ranga i zahtjeva vezano za faktor prijenosa filtera za zaštitu od sunčevih zraka.)
- EN 207  Filteri  i očna zaštita protiv laserskog zračenja.
- EN 208  Štitnici za oči za radove na podešavanju lasera i laserskih sistema.
- EN 169  Filteri za zavarivanje i sličnu tehničku upotrebu. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba.
(Specifikacija brojeva ranga i zahtjeva vezano za faktor prijenosa filtera namijenjenih zaštiti korisnika tijekom zavarivanja i sličnih tehnika. Specifikacija zahtijeva koji se odnose na filtere za zavarivanje s duplim brojem ranga.)
- EN 170  Filteri za zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba.
(Specifikacija brojeva ranga i zahtjeva vezano za faktor prijenosa filtera za zaštitu od ultraljubičastog zračenja.)
- EN 171  Filteri za zaštitu od infracrvenih zraka. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba.
- EN 175  Zaštita za oči i ice za zavarivanje i srodne tehnike. (Specifikacija sigurnosnih zahtijeva za opremu za zaštitu očiju i lica kod zavarivanja i sličnih tehnika - okviri/nosači filtera).
- EN 379  Zaštita za oči: Filteri za automatsko zavarivanje. 


EN 166 je osnovni standard s kojim mora biti usklađena LZO namijenjena zaštiti očiju i lica.  Podzahtjevi su adresirani drugim relevantnim standardima kojima odgovaraju relevantne oznake na proizvodu:

 

- Oznake sočiva moraju uključivati:
 • Broj koji označava zaštitu od UV ili IR zračenja
 • Oznaka proizvođača
 • Simbol optičke klase
 • Simbol za područje upotrebe
 • Dodatni simboli svojstva
 • Simbol za mehanička svojstva

- Označavanje okvira mora uključivati:
 • Naziv proizvođača
 • Broj relevantnog EU standarda
 • Simbol za područje upotrebe
 • Dodatni simboli svojstva
 • Simbol za mehanička svojstva

Značenja ostalih parametara zaštitnih naočala:

- Vrste filtera:
 • 2 – UV filter
 • 2C – UV filter + dobro prepoznavanje boja
 • 4 – IR infracrveni filter
 • 5 – solarni filter
 • 6 – solarni filter sa IR

- Optička klasa 1 -  je namijenjena za dugotrajno nošenje, najmanje dozvoljeno odstupanje je ±0,06 dioptrije. Najniža optička klasa se ne preporučuje za dugotrajnu upotrebu. Generalno, preporučljivo je da se u slučaju problema sa nošenjem isproba nekoliko vrsta naočara i odabere varijanta koja korisniku najviše odgovara.


- Mehanička izdržljivost:

 • S – povećana snaga, brzina lopte od 22mm/43g je 12 m/s
 • F – niskoenergetski udar, brzina metka 6mm/0,86g je 45 m/s
 • B – udar srednje energije, brzina lopte od 6mm/0,86g je 120 m/s
 • A – udar visoke energije, brzina metka 6mm/0,86g je 190 m/s
 • FT – niskoenergetski uticaj na ekstremnim temperaturama (-5°C – 55°C), brzina 45 m/s
 • BT – srednji energetski uticaj pri ekstremnim temperaturama (-5°C – 55°C), brzina 120 m/s
 • AT – udar sa velikom energijom pri ekstremnim temperaturama (-5°C – 55°C), brzina 190 m/s


- Područje upotrebe:

 • 3 – tečne kapi
 • 4 – velike čestice prašine (do 5 µm)
 • 5 – plin i fina prašina (manje od 5 µm)
 • 9 – rastopljeni metal i vruće čvrste čestice

- Boja sočiva:

 • 2-1.2 – Prozirni vizir štiti od UV zračenja
 • 2-1.2 – Žuto sočivo štiti od UV zračenja, filtrira plavi dio svjetlosti iz vidljivog spektra i omogućava bolji kontrastni vid u uslovima slabog osvjetljenja.
 • 5-3.1 – Dimni vizir štiti od UV zračenja, ispunjava funkciju filtera za sunce dok održava dovoljnu percepciju boja.
 • 2C-3/5-3.1 – Bronzano sočivo štiti od UV zračenja i plave svjetlosti, obavlja funkciju filtera za sunce.
 • 5-3,1/2,5 1FT – Fotohromsko tražilo se automatski prilagođava promjenama u uvjetima osvjetljenja.

..............................................................................................
- EN1731  -  Specifikacija materijala, dizajna, performansi i metoda ispitivanja za opremu za zaštitu očiju i lica s mrežicom, za profesionalnu uporabu.

- ASTM-F-2178-12  - Standardna metoda ispitivanja za određivanje vrijednosti bljeska luka i standardne specifikacije za proizvode za zaštitu lica.

- GS-ET 29  Zahtjevi, performanse, metode testiranja koje se odnose na štitnike za lice koji osiguravaju zaštitu od električnog luka.

- EN379 
- Specifikacija zahtjeva koji se odnose na automatske filtere za zavarivanje, odnosno maske za zavarivanje s automatskom promjenom faktora prijenosa namijenjenih zaštiti korisnika tijekom zavarivanja i sličnih postupaka.

__________________________________________________


ZAŠTITNA OBUĆAOsnovni standardi:
- EN 344   Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, zaštitnu i radnu obuću za profesionalnu upotrebu.

Standardi proizvoda:
- EN 345  Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu (200 J).
- EN 346  Tehnički podaci za zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu (100 J).
- EN 347  Tehnički podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu.

Novije izdanje po ISO nomenklaturi:
- EN ISO 20344  Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, radnu i zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu. Ova se norma smije koristiti samo zajedno s normama EN ISO 20345, EN ISO 20346 i EN ISO 20347, koje određuju zahtjeve cipela u odnosu na stupanj opasnosti na radnom mjestu.
-  EN  ISO 20345   Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa S.
Obuća koja ima zaštitnu kapu i štiti od 200J i od nagnječenja snage 15 kN, ekvivalentno padu 20 kg
tereta sa 1m visine.
-  EN  ISO 20346   Tehnički podaci za zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa PB.
Obuća koja ima zaštitnu kapu i štiti od 100J.
-  EN  ISO 20347   Tehnički podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa O.
Obuća koja nema zaštitnu kapu.  
................................................
Klasa I  - Obuća od kože i drugih materijala, ne uključuje obuću koja je u potpunosti izrađena od polimera ili gume.
Klasa II -  Obuća samo od gume ili polimera.
..................................................................................................................................

obuv1.jpg
Označavanje kategorija zaštitne obuće:
CLASS SB S1 S2 S3 S4 S5
Zaštitni vrh (200J/15kN) DA DA DA DA DA DA
Zatvoreno područje pete   DA DA DA DA DA
A - Antistatička svojstva   DA DA DA DA DA

E - Apsorpcija energije u području pete (testirano na 20 J)

  DA DA DA DA DA
WRU - Vodootporni gornji dio      DA DA DA DA
Neklizajući potplat        DA   DA
P - Potplat otporan na probijanje        DA   DA
                     

...................................................................................................................................                                                           

 
 
SB 

Osnovni zahtjevi
 
 

 
Dodatni zahtjevi


Anti-statičke osobine(između 0,1-1000 megoma)


 

Đon sa energo-apsorbnim osobinama
Apsorpcija energije u području pete (testirano na 20 J)


WRUWR
 


Koža otporna na penetraciju i apsorpciju vode - vodootporan gornji dio obuće.


Vodootporna obuća.
 Zaštitna neprobojna tabanica - čelični, aluminijumski, kompozitni ili dr.neprobojni međuđon.HRO 
 


Otpornost pri kraćim kontaktima sa toplim površinama na temperaturu do 300°C.


HI 
 


Otpornost pri dužim kontaktima sa vrelim površinama.


CI  FO
 


Zaštita - izolacija od hladnoće.Potplat otporan na naftne derivate i ulja.
 
 M 
 

Metatarsal protekcija
 
 
S1 

SB + zaštitna kapa + A + E
Pogodna za suhe uslove
 
 
S2 

SB + zaštitna kapa + A + E + WRU
Dodatna hidrofobiranost kože-otpornost na vodu                        
 
 
S3 

SB + zaštitna kapa + A + E +WRU + P   (zaštitna tabanica)              
Dodatna hidrofobiranost kože-otpornost na vodu i perforaciju       
 

SRA-SRB-SRC  Otpornost đona na proklizavanje:
SRA - Otpornost na klizanje na keramičkim podnim i pločicama sa rastvorom natrijum lauret sulfata.           
SRB - Otpornost na klizanje na čeličnom podu sa glicerolom.
SRC - SRA + SRB.                       

Protiskluzov_-podr_ky-_SRC_.jpg   


POTPLAT OTPORAN NA ULJE 
ne mijenja svoja svojstva, volumen i tvrdoću, u kontaktu sa uljima ili naftnim derivatima.                                 
 
  Podr_ka-odoln_-palivov_mu-oleji.jpg
                                                                      
                                                


  ESD 
 
  - ELEKTROSTATIČKO PRAŽNJENJE
Ochrana-p_ed-elektrostatick_mi-v_boji-_ESD_.jpg
EN 61340-4-3  Elektrostatika - Dio 4-3: metode ispitivanja normalizirane za specifičnu primjenu-obuća.   
KLASA 1 Performanse kod elektrostatičkog pražnjenja - Klasa 1
Ova norma definira testiranja i zahtjeve za elektrostatičnu obuću za posebne namjene. Ona opisuje metode testiranja za određivanje elektrostatičke otpornosti radne obuće korištena prilikom provjere elektrostatičkog potencijala korisnika na radnom mjestu. Direktiva 1999/92/CE regulira zone eksplozivne atmosfere s klasifikacijom "ATEX" i zaštitu radnika od rizika od eksplozije. U tim zonama preporučuje se uporaba prikladnih cipela (sigle) koje osiguravaju odvođenje statičkog elektriciteta, kao element globalnog sustava za sprečavanje rizika od eksplozije. 
Zahtjevi u pogledu dizajna te implementacije sustava kontrole elektrostatičkog pražnjenja (ESD) koji može oštetiti elektroničke komponente definirani su normom EN61340-5-1. Oprema s naznakom "ESD" treba omogućiti otpornost između 105 Ω i 3.5 107 Ω. Da bi se mogla koristiti kao ESD oprema, cipele trebaju minimalno biti sukladne normi EN61340-4-3 te omogućiti otpornost manju od 108 Ω i veću od 105 Ω, u tom se slučaju smatra da cipela osigurava odvođenje statičkog elektriciteta. 
Pored zdravstvenih problema, statički elektricitet može imati posebno štetne posljedice u radu sa osetljivim elektronskim komponentama, proizvodnji oružja i drugih zapaljivih sredstava, gdje jedna električna varnica može dovesti do velike štete i ljudskih gubitaka. Istraživanja su pokazala da neadekvatna zaštita uzrokuje više od 70% oštećenja elektronskih komponenti.
Kako bi se ove negativne posljedice izbjegle neophodna je upotreba adekvatne ESD zaštitne opreme – rukavica, odjeće i obuće.
Ovdje je potrebno istaći razliku između opreme sa oznakom A – antistatik i oznakom ESD – electrostatic discharge. Slovo A na opremi označava neprovodljivost naelektrisanja, tj. reč je o opremi koja će sprečiti nakupljanje statičkog elektriciteta u ljudskom tijelu, ali neće sprječiti njegovo pražnjenje. Sa druge strane, oznaka ESD znači da će zaštitno sredstvo sprječiti pražnjenje nakupljenog elektriciteta u kontaktu sa drugim objektima i opremom. Zato je neophodno koristiti ESD opremu u industriji elektronike, operacionim salama, laboratorijama, vojnoj industriji i sl.


-  EN 50321 :2011 - standard specificira elektroizolacionu obuću za rad u postrojenjima
                                niskog napona.

- EN ISO 17249 - standard specificira zahtjeve i testove za sigurnosnu obuću otpornu na 
                            sječenje motornom testerom.- POTPLAT OTPORAN NA KONTAKTNU TOPLINU - oznaka HRO
Podr_ka-odoln_-kontaktn_mu-teplu-_HRO_.jpgU ovako označenoj obući moguće je kratko vrijeme prijeći površinu zagrijanu na +300 °C, a da se đon ne zalijepi za površinu. U suprotnom može doći do nepovratnog oštećenja đona obuće, i za dugotrajniji kontakt preporučuje se obuća specijalne namjene - sa oznakom HI.
--------------------------------------------------------------------------------


Dodatne karakteristike za udobno nošenje obuće:


- CIPELE BEZ MAGNETNIH SVOJSTAVA (bez metalnih dijelova) 

Zaštita od kompozitnog materijala, kompatibilne sa sigurnosnim provjerama-detekcija metala:
   Obuv-neobsahuj_c_-kovy.jpg  Obuv-s-vlo_kou-proti-prop_chnut_.jpg  Obuv-s-chr_ni_em-prst_.jpg
- Zaštitna tabanica od kompozitnog materijala, lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu, izuzetno je savitljiva što doprinosi večoj udobnosti.
   
- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J, 
lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu. Olakšavaju hod i smanjuju umor.

NOMADS3-07-500x500.jpg- VODOOTPORNA OBUĆA - oznaka WR
 
Vod_odoln_-obuv-_WR_.jpg
Obuća je potpuno vodootporna zahvaljući upotrebi membrane prilikom izrade obuće, što korisniku daje dodatnu udobnost prilikom obavljanja poslova u mokrim i zimskim uslovima rada.
Membrana je tanki međusloj u konstrukciji cipele, čije su pore 20.000 x manje od kapljica vode, ali 700 x veće od molekula vode. Dakle, membrana propušta vlagu, ali ne i tečnu vodu. Mebrane su obično 100% vodootporne i prozračne u isto vrijeme. Obuća opremljena membranom podvrgava se mnogo strožim testiranjima na trajnost cijele obuće.
NOMAD S3 SRC


- ZATEZANJE SA BOA® SISTEMOM - novi sistem vezanja obuće
BOA® sistem zatezanja je brz, jednostavan i izdržljiv. 
Utahov_n_-syst_mem-BOA_-1.jpgUtahov_n_-syst_mem-BOA_-2.jpgNjegova tehnologija je toliko jednostavna da je svako može odmah koristiti. Ravnomjernom distribucijom pritiska na cijelu nogu možete zategnuti ili olabaviti cipelu po želji. Jednostavno pritisnite i zavrtite dok ne budete zadovoljni čvrstoćom cipele. BOA® sistem se sastoji od kotača za pozicioniranje i izuzetno izdržljivog, ali laganog kabela koji prolazi kroz vodilice gotovo bez otpora. Zahvaljujući tome, možete pričvrstiti cipelu na nogu tako da je pritisak ravnomjerno raspoređen i cipela savršeno pristaje.- DODATNO ZATVARANJE RAJFEŠLUZOM - Visoke čizme imaju patent zatvarač sa strane, što olakšava obuvanje i izuvanje bez odvezivanja pertle.


Dopl_kov_-zap_n_n_-na-zip.jpg


- UTOPLJENA - IZOLOVANA OBUĆA  - Obuća sa postavom od izolacionog materijala (flis, krzno, filc i sl.) pogodne za upotrebu u hladnim okruženjima.
Zateplen_-obuv.jpg
___________________________________________________


ZAŠTITNE RUKAVICE


- Osnovni standardi:

- EN 420: 2003 + A1:2009  Opšti zahtjevi za zaštitne rukavice   
Referentna norma, ne može se koristiti sama već zajedno s ostalim normama koje sadrže zahtjeve vezane za zaštitne performanse:

  x  - Spretnost (ocjena od 1 do 4)
• Ispunjavanje zahtjeva o neškodljivosti (pH, vrijednost kroma VI, itd, …).
• Ispunjavanje zahtjeva vezano za veličine (vidi tablicu).
• Ispunjavanje zahtjeva vezanih za opip rukavica.
• Ispunjavanje zahtjeva o označavanju, informacijama i identifikaciji proizvoda.


Standard se takođe primjenuje na štitnike za ruke i na rukavice koje su trajno uključene u sadržaj komora.
............................................................................................................................................................

NORME ETIKETIRANJA/IDENTIFIKACIJE
Svaka rukavica može se jasno prepoznati po standardiziranoj oznaci na etiketi koja sadrži sljedeće elemente: • Logo proizvođača-brenda.
• Šifra proizvoda ili komercijalni naziv.
• Veličina.
• Informativna knjižica koja označava da se uputstvo za uporabu isporučuje uz
proizvod.
• Piktogram ili piktogrami normi s oznakama performansi.
.............................................................................................................................................................

- Upotrebni standardi:

- EN 388: 2016 + A1:2018  - Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika 

stand EN388

Rukavice protiv mehaničkih rizika (Nivoi postignuti na dlanu: otpornost na abraziju, posjekotine, probijanja i trganja).

EN388 norma se primjenjuje za sve tipove zaštitnih rukavica što se tiče fizičke i mehaničke opasnosti od abrazije, posjekotina, probijanja i trganja.Od verzije norme iz 2016. pojavili su se novi opcionalni zahtjevi.
- Nivoi otpornosti postignuti na dlanu (pišu se u nizu uz oznaku EN388):

  x - Otpornost na abraziju (od 1 do 4)
  x - Odpornost na vreznine ( od 1 do 5)
  x - Otpornost na cijepanje (od 1 do 4)
  x - Otpornost na bušenje (1 do 4)
  x - Otpornost na razrezivanje oštrim predmetima (TDM EN ISO 13997) (od A do F).
-
EN 407: 2004  -  Rukavice otporne na toplotu i/ili vatru - zaštitu od termalnih rizika.
stand EN407
Norma EN407 određuje metode ispitivanja, općenite zahtjeve, razinu termičkih performansi i označavanje rukavica i manžetni za zaštitu od topline i/ili vatre. Primjenjuje se na sve rukavice koje trebaju štititi ruke od topline i/ili plamena u jednom od sljedećih oblika : vatra, kontaktna toplina, konvektivna toplina, radijacijska toplina, sitne projekcije rastopljenog metala ili krupne projekcije metala koji se tali.

  x  - Otpornost na zapaljivost (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na kontaktnu toplinu (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na konvektivnu toplinu (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na radijacijsku toplinu (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na prskanje malih količina rastaljenog metala (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na prskanje velikih količina rastaljenog metala (od 1 do 4)


-
EN 12477: 2001/A1:2005  Zaštitne rukavice za zavarivače (tip A, tip B)
Zahtjevi i metode ispitivanja rukavica koje se koriste za ručno zavarivanje metala, rezanje i slične tehnike. 
Rukavice za varioce podijeljene su u dvije grupe :
B-kada se traži velika spretnost i A-za ostale postupke zavarivanja.

 • tip A (MIG/MAG i MMA) – ispunjavaju veće zahtjeve za termičku i mehaničku zaštitu, ali na račun njihove ručne prirode. Namijenjen za sve ostale procese zavarivanja, posebno za MIG/MAG i MMA zavarivanje.
 • tip B (TIG) – za radove koji zahtijevaju veliku spretnost, npr. TIG zavarivanje. Zahtjevi zaštite za ove rukavice su ispunjeni na nižem nivou.- EN ISO 374-1:2016   Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama.
1. dio: Nazivlje i zahtjevi za svojstva za kemijske rizike
stand EN374 1 typeA

Prožimanje (testirano prema normi EN 16523): Proces putem kojeg se neki kemijski proizvod širi preko materijala zaštitne rukavice kontinuiranim kontaktom.
Verzija EN ISO norme EN374-1 predstavlja koncept 3 tipa zaštite od prožimanja kemijskim proizvodima:
tip A: 
rukavice dobivaju indeks performansi na prožimanje barem jednak dvojci (2) za 6 testnih kemijskih proizvoda sa liste niže određenih u normi.
tip B: rukavice dobivaju indeks performansi na prožimanje barem jednak dvojci (2) za 3 testna kemijska proizvoda sa liste niže određenih u normi.
tip C: rukavice dobivaju indeks performansi na prožimanje barem jednak jedinici (1) za 1 testni kemijski proizvod sa liste niže određenih u normi.

Prodiranje 
(testirano prema normi EN 374-2):
Difuzija zraka i vode kako bi se provjerila nepropusnost preko poroznog materijala, šavova, mikro-otvora i drugih nesavršenosti materijala zaštitnih rukavica.
Degradacija (testirano prema normi EN 374-4):
Određivanje fizičke otpornosti materijala nakon kontinuiranog kontakta s opasnim kemikalijama.- EN 374-5:2016  Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama
stand EN374 5
Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama - 5. dio: Nazivlje i zahtjevi na svojstva za rizike protiv mikroorganizama. 
- specificira zathjeve i metode ispitivanja za zaštitne rukavice namijenjene zaštiti korisnika od mikroorganizama (plijesni i bakterija, eventualno virus).
Prodiranje plijesni i bakterija (testirano prema normi EN374-2): Ispitivanje kojim se provjerava vodo- i zrakonepropusnost rukavica.
Prodiranje virusa (testirano prema metodi B norme ISO 16604): Proces koji određuje otpornost na prodiranje patogena koji se prenose krvlju - Metoda ispitivanja pomoću bakteriofaga Phi-X174.

Primjeri primjene:  Područje uporabe je odlučujuće jer, ovisno o slučaju, rukavice moraju kombinirati nekoliko svojstava kako bi zadovoljile potrebne zahtjeve zaštite. Stoga je jako važno provjeriti preporučeno područje uporabe i rezultate laboratorijskih testova koji se nalaze u uputama za uporabu. Međutim, preporučujemo da provjerite jesu li rukavice prikladne za predviđenu namjenu, tako da unaprijed provedete testove, jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od uvjeta izvršenog tipskog ispitivanja što se tiče temperature, trošenja i razgradnje.- EN ISO 18889:2019   Zaštitne rukavice za radnike koji primjenjuju pesticide i radnike koji ulaze u tretirano područje  

  Klase: G1, G2, GR - Zaštita od koncentriranih i razrijeđenih pesticida na cijeloj ruci.

Norma ISO 18889 određuje zahtjeve koji se odnose na zaštitne rukavice za operatore koji rade s pesticidima i radnike koji ulaze na tretirano područje.
- Rukavice klase G1 odgovaraju kada je potencijalni rizik relativno slab. Ove rukavice se ne prilagođavaju uporabi s pesticidima s koncentriranom formulacijom, niti u slučaju mehaničkog rizika. Rukavice klase G1 se, najčešće, koriste jednokratno.
- Rukavice klase G2 odgovaraju kada je potencijalni rizik viši. Prilagođavaju se uporabi s razrijeđenim pesticidima i koncentriranim pesticidima. Rukavice klase G2 podjednako zadovoljavaju minimalne zahtjeve za mehaničkim otporom i tako se prilagođavaju aktivnostima koje zahtijevaju rukavice koje nude minimalni mehanički otpor.
- Rukavice klase GR štite samo dlan ruke i namijenjene su radnicima koji ulaze na tretirano područje u kontaktu s ostacima suhih pesticida ili djelomično suhih pesticida koji postoje na površini biljke nakon nanošenja pesticida.

- EN 421 :2006 - Rukavice za zaštitu od jonizovane radijacije i radioaktivne kontaminacije.
Standard specificira zahtjeve, metode ispitivanja, označavanje i pružanje informacija za rukavice koje štite od jonizujućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije. Da bi rukavica ispunila zahtjeve,mora biti otporna na tekućine i proći test propusnosti-EN374 standard. Rukavica koja štiti od ionizirajućih zračenja mora, pored vodootpornosti sukladno EN374-2, sadržavati određenu količinu teških metala kao što je olovo.
EN421%20%281%29.jpg

- EN 511 :2006  - Rukavice za zaštitu od hladnoće

stand EN5112006
Rukavice otporne na hladnoću 
zahtjevi i metode ispitivanja rukavica za zaštitu od hladnoće do -30°C (opcionalno do -50 °C). Navedena hladnoća može biti vezana za klimatske uvjete ili neku vrstu industrijske aktivnosti.Postupak odabira rukavice za zaštitu od hladnoće mora uzeti u obzir nekoliko parametara kao što su temperatura okoline, zdravlje osobe, trajanje izloženosti, razina aktivnosti,...

  x  - Otpornost na konvektivnu hladnoću (od 1 do 4)
  x  - Otpornost na kontaktnu hladnoću (od 1 do 4)
  x  - Nepromočivost za vodu (0 ili 1)

- EN 60903 - Tehnički podaci za radne rukavice od izolacionih materijala  (elektroizolacione rukavice)
Električno izolirane rukavice za upotrebu na instalacijama niske napetosti, rukavice koje pružaju zaštitu radniku pri radu pod električnim naponom. 
Testiranje se vrši u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije:
Klasa 00-2.500V, Klasa 0-5.000V, Klasa 1-10.000V, Klasa 2-20.000V, Klasa 3-30.000V.

- EN 16350   -  Zaštitne rukavice koje štite od elektrostatičkog rizika

stand EN16350         
Ovim standardom su obezbijeđeni dodatni zahtjevi za rukavice koje se nose u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi koja postoji ili može biti prisutna. Standardom se utvrđuju metode ispitivanja i zahtjevi za prerformanse, obilježavanje i informacije za zaštitne rukavice koje štite od elektrostatičke disipacije radi minimiziranja rizika od eksplozije, a takve zaštitne rukavice su djelotvorne samo onda kada se nosilac nalazi po dejstvom uzemljenja od 108 Ω.


- EN 50237  - standard utvrđuje rukavice i rukavice bez prstiju sa mehaničkom zaštitom za električnu upotrebu.- EN 61340-5-1
 - zaštita elektronskih uređaja od elektrostatičkih fenomena - Opšti zahtjevi

- EN61340-5-3 standard utvrđuje ESD rukavice - Zaštitne rukavice koje štite elektronske uređaje od statičkog elektriciteta.
stand ESD   
Standard koji specificira zahtjeve, metode ispitivanja, označavanje i informacije za rukavice koje štite elektronske uređaje od statičkog elektriciteta. Odnosi se na proizvodnju, preradu, montažu, instalaciju, pakovanje, rad i sve inspekcije vezane za rad električnih i elektronskih komponenti, sklopova i uređaja osjetljivih na elektrostatička pražnjenja sa graničnim naponom od 100V Human Body Model ili više. 


- 
EN 1149-1  - standard utvrđuje metodu za ispitivanje materijala namenjenih proizvodnji zaštitnih rukavica ili odjeće, koje rasipaju elektrostatičko naelektrisanje kako bi se sprečila pražnjenja koja mogu da izazovu paljenje.
Dio 1 odnosi se na metodu ispitivanja kojom se mjeri površinska otpornost.
Antistatičke rukavice - zaštitne rukavice za rad u potencijalno eksplozivnim okruženjima. Ova metoda se ne primjenjuje na materijal koji se koristi za proizvodnju zaštitnih rukavica ili odjeće koje štite od napona mreže.


- EN 10819  - Mjerenje i vrednovanje prenosa mehaničke vibracije i udara kroz rukavice na palac šake.
Standard utvrđuje zahtijeve, metode ispitivanja, označavanje i pružanje informacija za zaštitne rukavice protiv rizika uzrokovanih vibracijama koje nastaju prilikom rada mašiStandard na i opreme kao što su čekići, tamperi, prese i drugi. 
Ovaj standard utvrđuje metodu za laboratorijska mjerenja, analizu podataka i izvještavanje o prenosu vibracije kroz rukavice, u odnosu na prenos vibracija od drške do palca ruke, u frekvencijskom opsegu od 31,5 Hz do 1250 Hz.

- EN 1082-1 - Rukavice i štitnici koji štite od sječenja i probadanja šake pri rukovanju noževima i oštrim predmetima. Ovim standardom utvrđeni su zahtjevi za konstrukciju, otpornost prema probijanju, ergonomska svojstva, masu, materijal, obilježavanje, upustvo za  upotrebu za rukavice i štitnike za ruke, kao i metode ispitivanja. Ovaj standard odnosi se na zaštitne rukavice od lanaca i na metalne štitnike i štitnike od plastičnih masa koji se koriste pri rukovanju nožem.


- EN 659
 - Zaštitne rukavice za vatrogasce
Ovim standardom definišu se najmanji zahtjevi u pogledu performansi i metoda ispitivanja zaštitnih rukavica za vatrogasce. Ovaj standard primjenjuje se samo na zaštitne rukavice za vatrogasce koje štite ruke za vrijeme normalnog gašenja požara, uključujući pretragu i spašavanje.

 

 - MATERIJALI I PREDMETI KOJI DOLAZE U DODIR S HRANOM 
GLOB MIGR Dodir s hranom - globalna migracija (sa svim vrstama prehrambenih proizvoda)

Postoje dvije faze kroz koje proizvođač rukavica mora proći kako bi osigurao da je plastični predmet prikladan za upotrebu u kontaktu s hranom:
1. Uvjerite se da formulacija proizvoda sadrži samo tvari navedene u Uredbi EU 10/2011 (plastični materijali i predmeti namijenjeni za kontakt s hranom). Ovo je pozitivna lista po kojoj se predmetni proizvod može napraviti samo od materijala navedenih u ovoj direktivi.
2. Izvršite testiranje specifične ili potpune migracije ili oboje kako biste osigurali da predmet koji je u kontaktu s hranom ne ispušta ništa u hranu. Ovo je detaljno opisano u seriji standarda EN1186 (materijali i artikli u kontaktu sa hranom – plastika).

Ako su oba ova kriterija ispunjena, sljedeći simbol se može primijeniti na rukavicu i/ili ambalažu:

stand EN1186
POSEBNE KVALIFIKATORNE SUKLADNOSTI za jednokratne rukavice:

EN455-1 Jednokratne medicinske rukavice - Otkrivanje rupa. 

EN455-2 Jednokratne medicinske rukavice - Fizičke osobine. 
EN455-3 Jednokratne medicinske rukavice - Za biološku procjenu. 

- UREDBA (EU) 1935/20041935/2004

Prehrambena kompatibilnost regulirana je Uredbom (CE) N° 1935/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 27. listopada 2004. u vezi materijala i predmeta namijenjenih kontaktu s prehrambenim namirnicama.
Materijali i predmeti moraju biti proizvedeni sukladno dobroj praksi proizvodnje, kako u normalnim i predvidim uvjetima njihove uporabe, ne bi prenijeli na prehrambene namirnice određene sastojke, a koji bi mogli predstavljati opasnost za ljudsko zdravlje ili izazvali određene promjene u sastavu prehrambenih namirnica, te samim time izmijenili njihov organoleptički karakter.

Kontakt plastičnih materijala s hranom reguliran je propisom (EU) br.10/2011 i srodnim propisima.
Materijali od PVC/Vinila ili Lateks/Nitrila (u nedostatku lokalne regulative) su direktno podložni ovom propisu, a on definira: • Liste odobrenih sastojaka.
• Kriterije čistoće primjenjive na određene sastojke.
• Granice migracije specifične u prehrambenim namirnicama za određene sastojke.
• Maksimalna količina ostataka određenih sastojaka u materijalima.
• Granicu globalne migracije u prehrambenim namirnicama
• Granica sadržaja metala plastičnih materijala i predmeta.

Prilog III Uredbe (UE) 10/2011 donosi listu simulatora koji se koriste za provjeru migracije sastavnih tvari materijala i predmeta od plastike namijenjenih kontaktu s prehrambenim namirnicama: • Vodenaste namirnice (pH > 4,5) : Simulatori A, B i C.
• Kisele namirnice (pH ≤ 4,5) : Simulator B.
• Alkoholne namirnice (≤ 20%) : Simulator C.
• Alkoholne namirnice (> 20%) : Simulator D1.
• Masne namirnice: Simulatori D1 i D2.
• Namirnice koje sadrže slobodne masne tvari na površini: Simulator D2.
• Suhe namirnice : Simulator E.


___________________________________________________


ZAŠTITNI ŠLjEMOVI

Osnovni standardi:

- EN 397  -  standard utvrđuje INDUSTRIJSKE SIGURNOSNE ŠLJEMOVE

Utvrđuje fizičke i dizajnerske zahtjeve, metode ispitivanja i zahtjeve za označavanje industrijskih sigurnosnih kaciga.
Standardizirani su: 
- Fizički zahtjevi (Poglavlje 4)
- zahtjevi performansi (Poglavlje 5)
- zahtjevi za ispitivanje (Poglavlje 6)
- označavanje (Poglavlje 7) 

Normativni Aneks A navodi preporuke materijala.
Informativni Aneks B navodi umjetno starenje. 
....................................................................................................
           
                                     OBVEZNO TESTIRANJE: 

- UDARAC*: sila udarca na površinu glave ne smije premašiti 5kN u slučaju pada predmeta od 5kg s 1m visine. Snaga udarca na kacigu na kraju testiranja dosegla je 49J.

- PRODIRANJE*: vrh predmeta koji se koristi za testiranje (3kg na visini od 1m) ne smije doći u kontakt s lubanjom.

        (*Testiranje udarca i prodiranja provode se na temperaturi od +50°C i -10°C)

- ZAPALJIVOST: kaciga ne smije gorjeti duže od 5 sekundi nakon pojave plamena.
                            

                                  TESTIRANJE PO IZBORU : 

- Temperatura +50°C -30°C - Kod ekstremnih temperatura: testiranja na silu udarca i na prodiranje provode se na temperaturi od +150°C, -20°C  ili -30°C.

   LD      - Latrelane deformacije, štiti od postraničnog pritiska. 
              Najveća dozvoljena deformacija kacige je ≤ 40 mm.

- 440VAC - Električna izolacija, štiti od slučajnog kratkotrajnog kontakta s električnim vodičem pod naponom koji može doseći 440 VAC.

   MM    - Otpornost na raspršivanje, prskanje otopljenih metala.
...............................................................................................

- EN 812     - standard utvrđuje INDUSTRIJSKE KAPE LATERALNA ZAŠTITA
Udarac*: Ovo osobno zaštitno sredstvo štiti korisnika od udarca od neki predmet: ono ne štiti od pada predmeta. Snaga udarca na kacigu na kraju testiranja dosegla je 12,25 J.

- EN 14052 - standard utvrđuje INDUSTRIJSKE ŠLJEMOVE VISOKIH PERFORMANSI

- EN 50365  - standard utvrđuje ELEKTRIČNE IZOLACIONE ŠLJEMOVE za upotrebu u postrojenjima niskog napona.
(Zaštitna kaciga - šljem sa električnom izolacijom za upotrebu na ili blizu instalacija pod naponom koje ne premašuju 1000 VAC ili 1500 VDC-električna razina 0. U slučaju korištenja sa drugom zaštitnom opremom za električnu izolaciju, ove kacige sprečavaju strujni udar odnosno prolazak struje do glave. Ovi dodatni testovi na električnu izolaciju su zahtjevniji od onih koji su provedeni pod normom EN397, te ih nadopunjuju. Oznaka sa 2 trokuta, Klasa 0).
Električno izolirane kacige za upotrebu na instalacijama niske napetosti
KLASA0 Kacige s električnom izolacijom - razred 0


- EN 12492standard utvrđuje PENJAČKE ŠLJEMOVE
Ovaj evropski standard utvrđuje bezbjednosne zahtijeve i metode ispitivanja za šljemove koji se koriste u planinarenju. Zaštita koju pruža kaciga ovisi o okolnostima u vezi sa ozljedom, a nošenje kacige ne može uvijek spriječiti smrt ili dugotrajnu invalidnost. 
Dio energije udara apsorbira kaciga, smanjujući energiju udara kojoj je glava izložena. 
Konstrukcija kacige može biti oštećena ovom apsorbiranom energijom i stoga se svaka kaciga koja je bila izložena takvom udaru mora zamijeniti, čak i ako nema vidljivih oštećenja.

___________________________________________________

ZAŠTITA PROTIV PADA- EN 353-2  Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Dio 2: Klizna spona za sprečavanje pada na fiksnoj podlozi.

- EN 355 : 2002  Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Užad sa sistemom za upijanje, apsorbciju energije. Sastoji se od sustava za zaustavljanje pada, koji garantira potpuno sigurno zaustavljanje pada sa visine i ublažavanje udarca.

- EN 358 : 1999  Oprema za osobnu zaštitu za pozicioniranje na radnom mjestu i sprečavanje pada sa visine - Remenje za održavanje na radnom mjestu i zadržavanje i užad za održavanje na radnom mjestu.

- EN 361 : 2002  Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Uprtači.  

- EN 362 : 2004  Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Konektori, spone.

- EN 363 : 2008  Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Sustav za zaustavljanje pri padu.

- EN 364 : 1992  Zaštitna oprema za sprečavanje pada : Metode ispitivanja.

- EN 365 : 2004  Opći zahtjevi za uputstvo za uporabu i označavanje.

- EN 813 : 2008  Zaštitna oprema za sprečavanje pada s visine - Remen sa nogavicama.

- EN 12841 : 2006 Osobna zaštitna oprema - Sustavi osiguranja užetom - Naprave za prilagodbu užadi.


TIP A  - Naprava za podešavanje užeta tip A - naprava za podešavanje za sigurnosnu liniju
TIP B  - Naprava za podešavanje užeta tip B - sustav za penjanje na radnoj podlozi

___________________________________________________


ZAŠTITNA ODJEĆA


Osnovni standardi:

- EN 340   Opšti uslovi.
- EN 511   Rizici od kidanja.
- EN 1149 Elektrostatičke osobine.


Specifični standardi:

Otpornost na toplotu i plamen:
- EN 348  Metoda testiranja: Uspostavljanje ponašanja materijala pri udaru ili manjim zapljuscima metalnih supstanci.
- EN 366  Zaštita od toplote i vatre. Metoda testiranja: Procjena materijala i njegovih dijelova pri izlaganju izvoru toplotnog zračenja.
- EN 367  Zaštita od toplote i plamena. Metoda testianja: Određivanje prenosa toplote pri izlaganju plamenu.
- EN 373  Procjena izdržljivosti materijala na zapljuske livenog metala.
- EN 469  Zaštitna odjeća za vatrogasce. Uslovi i metodi testiranja za zaštitnu odjeću za vatrogasce.
- EN 470-1  Zaštitna odjeća za upotrbu u zavarivačkim i sličnim procesima.

1.dio.  Opšti uslovi
- EN 531 Zaštitna odjeća za industrijske radnike izložene toploti (uključujući vatrogasnu i varilačku odjeću).
- EN 532 Zaštita od toplote i plamena. Metoda testiranja za ograničeno širenje plamena.
- EN 533 Zaštita od toplote i plamena. Materijali i dijelovi materijala sa ograničenim širenjem plamena.
- EN 702 Zaštita od toplote i plamena. Metoda testiranja: određivanje propuštanja dodirne toplote preko zaštitne odjeće ili njenih materijala.
- EN ISO 2801  Odjeća za zaštitu od toplote i plamena. Opšte preporuke za selekciju, održavanje i upotrebu zaštitne odjeće.

 Izdržljivost na hemijske proizvode:
- EN 368  Zaštita od tečnih hemikalija. 
Metoda testiranja: Izdržljivost materijala na prodor tečnosti.
- EN 369  Zaštita od tečnih hemikalija.  
Metoda testiranja: Izdržljivost materijala na prodor tečnosti.
- EN 463  Zaštita od tečnih hemikalija.
Metode testiranja: Izdržljivost materijala na prodor mlaza tečnosti (test na mlaz).
- EN 464  Zaštita od tečnosti i gasne hemikalije, uključujući aerosol tečnost i čvrste čestice.
Metoda testiranja: Određivanje nepropustivosti kod odjeće za zaštitu od gasa (Test unutrašnjeg pritiska.)
- EN 465 i 465/A1  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odjeću protiv hemikalija sa spojevima otpornim na sprej između dijelova odjeće (Oprema tipa 4).
- EN 466 i 466/A1  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odjeću protiv hemikalija sa spojevima otpornim na tečnost između raznih dijelova odjeće (Oprema tipa 3).
- EN 467 i 467/1  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za odjevne predmete koji pružaju određenim dijelovima tijela zaštitu od hemikalija.
- EN 468  Zaštita od tečnih hemikalija.
Metoda testiranja: Određivanje otpornosti na prodor spreja (sprej test).
- EN 943-1 i 943-2  Zaštitna odjeća za upotrebu protiv tečnosti i gasnih hemikalija, uključujući tečni aerosol i čvrste čestice.
Uslovi performansi za neventilirajuću zaštitnu odjeću sa gaso-nepropustnim spojem (oprema tipa 1B).
- EN 1511 Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odjeću za jednokratnu upotrebu protiv hemikalija sa spojevima otpornim na tečnost između dijelova odjeće (ograničena upotreba Opreme tipa 3).
- EN 1512 Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odjeću za jednokratnu upotrebu protiv hemikalija sa spojevima otpornim na sprej između dijelova odjeće-ograničena upotreba Opreme tipa4
- EN 1513 Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za odjevne predmete koji pružaju određenim dijelovima tijela zaštitu od hemikalija (jednokratna zaštitna oprema za pojedinačne djelove tjela). 


Izdržljivost na mehaničke udarce:
- EN 381-1  Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
1.    dio : test oprema za tetiranje izdržljivosti pri upotrebi motorne testere.
- EN 381-2  Zaštitna  odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
2.    dio: metoda testiranja za nožne štitnike. 
- EN 381-3  Zaštitna odjeća za  korisnike ručnih motornih testera.
3.    dio: Metoda testiranja za čizme. 
- EN 381-4  Zaštitna odjeća za  korisnike ručnih motornih testera. 
4.   dio:  Metoda testiranja za zaštitne rukavice. 
- EN 381-5  Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
5.   dio: Uslovi za nožne zaštitnike.
- EN 381-7  Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
7.  dio: Uslovi za zaštitne rukavice.
- EN 381-8  Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
8.  dio: Metoda testiranja za kamašne.
- EN 381-9  Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera.
9.  dio: Metoda testiranja za kamašne.
- EN 412  Zaštitna kecelja za upotrebu ručnih noževa. 
- EN 530  Izdržljivost materijala za zaštitnu odjeću na nagrizanje. Metoda testiranja.
- EN 863  Zaštitna odjeća. Mehaničke osobine.

- EN ISO 14877  Zaštitna oprema za rad sa eksplozivnim zrnastim abrazivima.*Ostali proizvodi:
- EN 342  Odjeća za zaštitu od hladnoće.
Standard EN 342 utvrđuje zahtjeve i nivo zaštite za odjeću dizajniranu za zaštitu od hladnoće. Moguće je certificiranje pojedinačnog komada odjeće, ali i odjeće u cjelini u više slojeva.
Standard EN 14058 je usko povezan sa standardom EN 342. Standard EN 14058 ne zahtijeva tako visok nivo zaštite i primjenjuje se na odjeću namijenjenu za rad u hladnim sredinama kao što su hladnjače (hladnjaci za hranu i sl.).

- EN 343  Odjeća za zaštitu od kiše i vremenskih nepogoda
Standard EN 343 utvrđuje zahtjeve za odjeću za zaštitu od kiše i pare. Standard definira otpornost na prodiranje vode kroz materijal i šavove, te na isparavanje vode. U oba slučaja imamo tri klase, od 1 do 3, pri čemu klasa 3 znači najvišu zaštitu.
Postoje 3 klase vodopropusnosti , gdje klasa 2 zahtijeva Wp (pritisak vode) >= 8.000 Pa, a klasa 3. zahtijeva Wp >= 13.000 Pa. Klasa 1 zahtijeva iste zahtjeve kao i klasa 2, ali bez prethodne izmjene.
Postoje 3 klase otpornosti na vodenu paru, odnosno tzv.RET (što je niža klasa, veća je propusnost):
 • Klasa 1 : RET >= 40
 • Klasa 2 : 20 < RET <= 40
 • Klasa 3 : RET <= 20
Vodopropusnost je naznačena u gornjem dijelu simbola, a otpornost na vodenu paru u donjem dijelu simbola.


- EN 471  Topla odjeća u visoko vidljivim bojama
Standard EN ISO 20471 utvrđuje zahteve za odeću u kojoj se nosilac može jasno vidjeti. 
Zahtjevi se odnose na boje, retrorefleksiju svjetlosti, kao i minimalnu površinu pokrivenu reflektirajućim i fluorescentnim materijalima.
Standard specificira tri klase, pri čemu klasa 3 predstavlja najveću vidljivost. 
Za svaku klasu, standard određuje područje i lokaciju fluorescentnih, reflektirajućih i kontrastnih materijala. Fluorescentni i reflektirajući materijali ne mogu se koristiti naizmjenično na određenim dijelovima odjeće jer je upotreba odjeće različita. Odjeća se može miješati i slagati za dodatnu vidljivost i klasu. Međutim, nije uvijek tačno da je 1+2=3. Sve ovisi o veličini površine na kojoj je materijal (fluorescentna i reflektirajuća).


- EN 1073  Odjeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije

- EN 1149-5 Odjeća sa elektrostatičkom zaštitom
precizira svojstva materijala i zahtjeve dizajna za odjeću koja štiti od statičkog elektriciteta, odnosno od slučajnog pražnjenja (generacije varnica) kada, na primjer, laktom ili koljenom dodirnemo zid ili neku površinu ili predmet. Takva odeća je apsolutno neophodna kada radimo u okruženju gdje ima zapaljivih materija, bilo da je u pitanju gas ili, na primjer, benzin.

Svojstva materijala odnose se na njihovu površinsku otpornost, električni otpor i pad naboja. 
Dizajn odjeće mora biti u skladu s potpunom zaštitom, što znači da svi nesukladni materijali i provodni dijelovi (kao što je patent zatvarač) moraju biti potpuno pokriveni. 
Radnik također mora biti propisno uzemljen, odnosno nositi odgovarajuću obuću, kako bi se statički elektricitet mogao apsorbirati u tlo nakon svakog pražnjenja.

Odjeća sa certifikatom EN 1149-5 nije dovoljna za rad sa finom elektronikom i drugim osjetljivim uređajima (mikročipovi, štampana kola, sklop mobilnog telefona itd.). 
Za ovu vrstu posla potrebna je odjeća certificirana prema normiEN 61340- EN 14404:2010 - ZAŠTITA KOLJENA
Ovaj standard pokriva veličinu, raspodjelu sile, otpornost na probijanje i korisničko testiranje štitnika za koljena.
Tip 2, nivo 1 - Pouzdana zaštita za koljena za majstore koji često moraju da kleče tokom rada. Štitnici za koljena ovog tipa štite od kamenja, strugotina, otpadnih elemenata i drugih sitnih predmeta veličine do 1 cm na tvrdoj i ravnoj površini.
Tip 2, nivo 0 - Efikasna zaštita koljena za majstore koji povremeno moraju klečati kada rade u zatvorenom prostoru. Štitnici za koljena ovog tipa štite koljena kada klečite na ravnoj površini.

___________________________________________________________________ 


                 Europska Direktiva :  OBAVEZE KRAJNJEG KORISNIKA

-  89/391:   Identificirati i procijeniti rizike i poduzeti preventivne i zaštitne mjere, informirati i educirati radnike.

- 2004/37:   Rizici vezani izlaganjem kancerogenim ili mutagenim tvarima na radu: identificirati opasnosti, «granične vrijednosti», respiratorna zaštita.

- 89/656:   Odabrati i koristiti odgovarajuće i propisane *OZO, informirati i educirati korisnike, periodično provjeriti i po potrebi zamijeniti *OZO.
(*OZO-osobna ili lična zaštitna oprema)

___________________________________________________________________ 

0 0

Anketa

Da li Vam se sviđa naša nova stranica?
Brojač posjeta

Broj online korisnika: 2

Broj jedinstvenih posjeta: 49422

Ukupno pregleda: 406861